ผู้ป่วยสโตรก

ผู้ป่วยสโตรก ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เสี่ยงต่อโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 

โรคสโตรกเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ไปทำลายเซลล์สมอง สาเหตุของโรคนี้จะมาจากหลอดเลือดในสมองเกิดการอุดตัน แตก หรือสมองตีบ เป็นโรคร้ายแรงที่ส่งผลให้ ผู้ป่วยสโตรก เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตตามมา เนื่องจากสมองเป็นอวัยวะที่ควบคุมการทำงานและเคลื่อนไหวของร่างกาย อันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง บทความนี้จะมากล่าวถึงโรคสโตรกใน ผู้ป่วยสโตรก ให้รู้จักว่าเป็นโรคแบบใด 

ประเภทของโรคสโตรกใน ผู้ป่วยสโตรก  

สำหรับประเภทโรคสโตรกของ ผู้ป่วยสโตรก จะแบ่งออกได้ทั้งหมด 3 ประเภท ซึ่งสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว อาการจะคล้ายกับโรคสมองที่ขาดเลือดซึ่งไม่มากไปกว่า 24 ชั่วโมงก็กลับมาเป็นปกติ ภาวะเช่นนี้จะต้องเข้าพบแพทย์ในโรงพยาบาลทันทีเนื่องจากเป็นภาวะเร่งด่วน ผู้ป่วยสโตรก 15 เปอร์เซ็นต์ จะมีอาการที่สมองขาดเลือดในชั่วขณะหนึ่ง  
  • ภาวะหลอดเลือดสมองแตก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาวะเลือดออกในสมอง ทำให้เซลล์สมองบาดเจ็บเพราะภายในเนื้อสมองมีเลือดคั่ง เนื้อสมองจึงตายได้ ส่วนใหญ่พบในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง หลอดเลือดจึงโป่งพองและเปราะ ส่วนสาเหตุอื่น ยกตัวอย่างคือ เลือดมีการแข็งตัวที่ผิดปกติ หลอดเลือดสมองโป่งพอง  
  • ภาวะสมองหลอดเลือดตีบตัน เรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า ภาวะสมองขาดเลือด สามารถพบได้ 80 เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ สาเหตุก็คือการที่หลอดเลือดเสื่อมสภาพลงเพราะคราบหินปูน ไขมัน ได้สะสมในผนังหลอดเลือดจนหนา ไม่ยืดหยุ่น แข็ง ทำให้การลำเลียงของเลือดมีประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง นอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากลิ่มเลือดที่อยู่บริเวณหัวใจ รวมถึงผนังหลอดเลือดที่แตกออก 

สัญญาณเตือนถึงอาการของ ผู้ป่วยสโตรก 

การที่จะเป็น ผู้ป่วยสโตรก ต้องมีอาการที่สื่อให้รู้ว่าเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองซึ่งนำมาสู่การเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ โดยสามารถกล่าวถึงอาการที่แสดงออกว่าเป็น ผู้ป่วยสโตรก ได้ดังต่อไปนี้ 

  • แขนข้างใดข้างหนึ่งเกิดอาการอ่อนแรงและชาแบบเฉียบพลัน หรือก็คือการสูญเสียการทรงตัว 
  • มีปัญหาด้านการมองเห็นแบบฉับพลัน โดยจะเห็นแค่ภาพครึ่งเดียว เห็นเป็นภาพซ้อน ตาบอดทั้งสองข้างหรือข้างใดข้างหนึ่ง 
  • อ่อนแรงหรือชาบริเวณใบหน้าซีกหนึ่งซีกใดซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถอมน้ำอยู่ ปากเบี้ยว ปากแตก  
  • มีอาการสับสน พูดไม่ชัด นึกคำไม่ได้ พูดไม่ออก 
  • ปวดศีรษะแบบรุนแรงฉับพลัน 

จะเห็นได้ว่า ผู้ป่วยสโตรก จะมีอาการต่าง ๆ ที่บ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นโรคนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงอีกโรคหนึ่งเลยก็ว่าได้ หากใครที่มีอาการที่คล้ายกับโรคสโตรก ให้รีบเข้าพบแพทย์โรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาโดยด่วน ไม่เช่นนั้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยก็ว่าได้ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.