พลังงานทดแทน

ทำความรู้จักกับพลังงานทดแทน

พลังงานถือได้ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ ยกตัวอย่างเช่น พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ พลังงานน้ำก็มีความสำคัญต่อการเป็นอยู่ของต้นไม้ ป่าไม้ รวมไปถึงสัตว์ด้วยเช่นกัน ฯลฯ และแน่นอนว่าพลังงานนั้นเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สักวันหนึ่งก็จะต้องหมดไป ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีการคิดค้นพลังงานทดแทนแห่งโลกยุคสมัยใหม่ต่าง ๆ เข้ามาใช้เพื่อช่วยเสริมพลังงานหลักให้สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ โดยพลังงานทดแทนคือพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด หรือนำมาใช้ได้อย่างไม่มีจำกัด เมื่อทราบแล้วว่าพลังงานทดแทนคืออะไร ก็ต้องมาดูกันต่อว่าในพลังงานทดแทนนั้นมีอะไรบ้าง

จำแนกประเภทของพลังงานทดแทน

อย่างที่เรารู้กันว่าพลังงานทดแทนคือพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้น เราก็สามารถจำแนกหรือแยกประเภทของพลังงานทดแทนออกได้เป็น 2 ด้วยกันดังต่อไปนี้

  • ประเภทแรกของพลังงานทดแทนคือ พลังงานทดแทนที่มาจากแหล่งธรรมชาติที่สามารถใช้แล้วหมดไปได้ นั่นหมายความว่าพลังงานทดแทนเหล่านี้ถูกนำมาจากแหล่งธรรมชาติที่สามารถหมดไปได้ในอนาคต หรือเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดนั่นเอง โดยพลังงานทดแทนประเภทนี้ได้แก่ ถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ และน้ำมัน เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าสักวันหนึ่งพลังงานเหล่านี้ก็จะหมดไป
  • ประเภทที่สองคือพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ หรือหลายคนอาจจะเรียกว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนก็ได้ โดยพลังงานหมุนเวียนนี้จะเป็นพลังงานธรรมชาติที่ใช้ได้อย่างไม่มีจำกัด สามารถนำมาใช้และหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้อีก โดยพลังงานที่ว่านี้ได้แก่ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ โดยพลังงานที่ได้กล่าวไปนั้นเป็นพลังงานที่มีอยู่รอบตัวเราและมีจำนวนไม่จำกัดทำให้เราสามารถนำมาใช้และหมุนเวียนใช้ใหม่ได้เรื่อย ๆ ดังนั้นพลังงานทดแทนประเภทนี้จึงเป็นที่นิยมกันอย่างมาก เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

พลังงานทดแทนถือได้ว่าเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าพลังงานหลัก แน่นอนว่าหากวันใดพลังงานหลักได้หมดไป เราก็ต้องใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนเหล่านี้ ซึ่งในอุตสากรรมบางแห่งก็ได้เริ่มมีการนำพลังงานทดแทนเข้ามาใช้บ้างแล้ว เพื่อช่วยประหยัดพลังงานหลัก ประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยรักษาโลกให้สมบูรณ์ได้ดีอีกด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานธรรมชาติตามแบบฉบับพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด ณ ปัจจุบัน สามารถนำมาใช้สร้างพลังงานกระแสไฟฟ้าได้ แต่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้อุปกรณ์การเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เรียกว่า แผงโซล่าเซลล์ ปัจจุบันเทรนและความนิยมในการนำพลังงานที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดในธรรมชาตินั้นมาเป็นต้นกำเนิดและแหล่งพลังงานที่สำคัญในการสร้างกระแสไฟฟ้าให้แก่มนุษย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เกือบจะทุกด้านของการดำรงชีวิตของมนุษย์เลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือพลังงานแสงสว่างที่มอบให้แก่มนุษย์ในยามค่ำคืน 

การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ 

กลไกสำคัญในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้านั้นก็คือการนำแผงโซล่าเซลล์ไปรองรับแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันหรือตอนที่มีแสงแดด จากนั้นพลังงานก็จะถูกนำไปเก็บไว้ที่แบตเตอร์รี่พลังงานสูงเพื่อสะสมและรวบรวมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ยังส่วนต่าง ๆ ภายในตัวอาคารได้ เช่น การให้ความเย็นแก่ตู้เย็น การให้ความร้อนในการอุ่นอาหารในไมโครเวฟ การนำไปสร้างแสงสว่างให้แก่หลอดไฟหรือแม้แต่การเป็นแหล่งพลังงานหลักในการที่จะทำให้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ได้เกิดการทำงานขึ้นได้ เช่น พัดลม ทีวี โทรศัพท์มือถือต่าง ๆ เป็นต้น กระบวนการเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเราขาดเซลล์พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์  

แผงวงจรโซล่าเซลล์มักจะสร้างพลังงานได้จากกระบวนการที่เซลล์พลังงานโซล่าเซลล์ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้อะตอมนั้นเกิดการแลกเปลี่ยนพลังงานกัน จนทำให้พลังงานของเซลล์เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ซึ่งอิเล็กตรอนนี้นี่เองจะถูกเก็บสะสมไว้ที่ตัวเก็บประจุ เพื่อกักเก็บและสร้างพลังงานไฟฟ้าผ่านตัวอินเวอร์เตอร์หรือหม้อแปลงนั่นเอง โดยพลังงานแสงอาทิตย์นี้เป็นพลังงานสะอาด กล่าวได้คือ เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าที่ไม่สามารถสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมได้เลย ถึงแม้ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป เซลล์แสงอาทิตย์ในแผงโซล่าเซลล์จะมีวันเสื่อมอายุแล้วกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ แต่รับรองได้ว่าในขณะที่ทำการสร้างกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นี้ถือได้ว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเอง 

ข้อได้เปรียบของพลังงานแสงอาทิตย์นี้ก็คือเรื่องของการที่สามารถนำพลังงานตรงนี้ไปใช้ได้อย่างไม่จำกัด เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มาจากธรรมชาติ กล่าวคือมาจากดวงอาทิตย์นั่นเอง ซึ่งดวงอาทิตย์นี้ก็จะยังคงให้แสงสว่างและปลดปล่อยพลังงานออกมาได้อย่างอีกยาวนานแสนนาน โดยข้อจำกัดของโซล่าเซลล์ที่จะนำมาใช้สร้างกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นก็คือในเรื่องของปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ได้นั้นค่อนข้างที่จะมีน้อยและได้ไม่เท่ากันในแต่ละวัน เนื่องจากในทุก ๆ วันนั้นสภาพอากาศก็ไม่เหมือนกันทุกวันนั่นเอง อีกทั้งยังมีราคาที่ค่อนข้างแพง แต่เมื่อเทียบกับผลลัพธ์และการรักโลกนั้นถือว่าคะแนนเต็มสิบไม่มีหักเลย 

คิดให้ดีก่อนติดต่อช่างรับติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน

เมื่อเอ่ยถึงพลังงานบริสุทธิ์ในยุคนี้ แทบทุกคนต่างก็อยากจะใช้กันอยู่แล้ว เพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์ ถือเป็นพลังงานที่ตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดี ส่วนมากแล้วเวลาที่เราอยากลดการเกิดโลกร้อน เราก็มักจะเลือกเป็นการงดใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้า โดยที่เราไม่รู้เลยว่าการใช้ถุงผ้าเป็นส่วนประกอบเล็กๆ ส่วนประกอบเดียวในการลดโลกร้อนเท่านั้น และยังมีการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์อีกด้วยที่ช่วยลดการเกิดสภาวะโลกร้อน แต่ก่อนที่จะด่วนตัดสินว่าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์คือสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุด พร้อมโทรเรียกช่างรับติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านมาติดตั้ง คุณควรหาความรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้การติดตั้งพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุด 

1.งบประมาณกับการติดตั้ง 

อย่างที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่ายุคนี้เป็นยุคของการใช้เงินนำหน้า ไม่ว่าเราจะทำอะไร ก็ต้องมีเงินเป็นส่วนประกอบด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเลยหากว่าหลายๆ คนจะเลือกคำนวณงบประมาณก่อน หากว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอ อาจจะสอบถามร้านที่รับติดตั้งแล้วราคาถูก หรือใครจะเลือกเก็บเงินก่อนก็ได้เช่นกัน ดีกว่าเราติดต่อช่างรับติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านมาแล้ว พบว่าเงินไม่พอ หรือต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาทำ เป็นต้น 

2.ช่างดีมากน้อยแค่ไหน 

ช่างติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ก็ไม่แตกต่างกับช่างประเภทอื่นๆ แต่อย่างใด นั่นเป็นเพราะว่าช่างที่มีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์มีหลายต่อหลายแบบ บางคนก็เก่งมากจริงๆ แต่บางคนก็เป็นแค่ราคาคุย ดังนั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านว่าสามารถคัดคนเก่งจริงมาได้หรือไม่ อย่างไร 

3.ต้องการใช้งานแบบใด 

อีกหนึ่งอย่างที่คนอยากติดตั้งแผงโซลาเซลล์จะต้องตอบตัวเองให้ได้ก็คือว่าเราอยากจะใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์แบบใดกันแน่ เช่นต้องการใช้แทนไฟฟ้าปัจจุบัน หรือว่าต้องการใช้แค่เพียงบางส่วนเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าแบบที่ซื้อจากการไฟฟ้ามาเป็นหลัก เพราะว่าช่วงเวิร์กฟอร์มโฮมมีการใช้งานมาก ในกรณีที่มีแหล่งไฟฟ้าหลายแหล่งให้เลือกสรรค์ ก็อาจจะเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างๆ ไปก็ได้ หากว่าเราตอบคำถามนี้ได้ก็เป็นที่แน่นอนว่าเราจะสามารถติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด  

และนี่ก็คือสิ่งที่ต้องรู้ก่อนที่เราจะเลือกใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ สำหรับใครที่อยากให้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ตอบโจทย์การใช้งานเป็นอย่างดี แนะนำเลยว่าให้เลือกดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นหลัก และพิจารณาให้ถี่ถ้วน รับรองได้เลยว่าเป็นประโยชน์อย่างแน่นอน และประการสำคัญที่สุด อย่าลืมเน้นไปที่การหาความรู้เป็นหลัก เพราะว่าความรู้ดีๆ ในการติดตั้งจะทำให้ไม่โดนช่างรับติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านหลอกเอาได้ และทำให้เกิดการรับประกันคุณภาพจากช่างที่มีความชำนาญอีกด้วยนั่นเอง  

ช่วยกันลดโลกร้อนได้ถ้างดพลาสติก

ช่วยกันลดโลกร้อนได้ถ้างดพลาสติก

              ในปัจจุบันนี้เรื่องของการลดโลกร้อนนั้นจัดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีอย่างมากเลยเพราะว่าในการลดโลกร้อนนั้นเราสามารถที่จะช่วยให้โลกของเราเย็นได้โดยการที่ใช้ถุงผ้าเพื่อลดพลาสติกนั้นเอง เรื่องเหล่านี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย

              เพราะถ้าเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นสิ่งแวดล้อมก็จะทำให้เราได้มีอากาศหายใจที่ดีแล้วก็มีความสะดวกยิ่งขึ้นด้วย เรื่องเหล่านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากด้วย การที่เราช่วยกันลดโลกร้อนนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีได้เพราะว่าถ้าหากเรางดใช้พลาสติกและหันกลับมาใช้สิ่งที่ลดความร้อนก็จะยิ่งเป็นผลดีกับเราเองด้วยเช่นกัน

              การที่เราให้ความสนใจเกี่ยวกับโลกร้อนนั้นจึงจัดว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆเพราะว่าอันนี้ถือว่าเราเป็นคนหนึ่งที่จะช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นได้มีความเติบโตได้ยิ่งขึ้นด้วย แล้วทุกๆคนก็จะได้มีอากาศที่ดีมีมลพิษที่ดีเพื่อทำให้เรานั้นได้หายใจได้ยิ่งขึ้นด้วย

              สิ่งต่างๆนี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องราวที่สำคัญที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจกันอย่างมากด้วย เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าหากเราให้ความสนใจกันเท่าไหร่แล้วก็จะทำให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในที่ที่เราอยู่นั้นได้เจอกับอะไรที่ดีๆยิ่งขึ้นด้วย

              ทุกๆอย่างจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเองก็จะต้องอย่ามองข้ามไปเลย เราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจให้มากๆกับเรื่องเหล่านี้ด้วย ถ้าเราหันกลับมารักโลกและรักในสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยทำให้โลกของเราได้มีอากาศที่ดีๆและปราศจากมลพิษขึ้นมาได้ด้วย

              สิ่งเหล่านี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องอย่ามองข้ามไปเลย สิ่งนี้ถ้าหากเรารู้จักที่จะให้ความสนใจและให้ความสำคัญแล้วก็จะยิ่งเป็นเรื่องราวที่ดีๆกับเราเองอย่างที่สุดแล้วเราก็จะภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นได้ทำให้มลพิษนั้นน้อยลง อันนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ทำลายธรรมชาติและเพื่อลดโลกไม่ให้เกิดความร้อนขึ้นมาด้วยนั้นเอง

              หากเราอยากที่จะมีชีวิตที่ดีนั้นเราเองก็จะต้องเป็นคนที่รู้จักที่จะเลือกใช้กล่องที่ทำจากการรีไซเคิลดีกว่าเรามาใช้โฟมหรือถุงพลาสติกเพราะอันนี้จึงทำให้โลกร้อนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วย

ปลูกต้นไม้รอบบ้าน

ปลูกต้นไม้รอบบ้านเพิ่มสภาพแวดล้อมที่ดีได้

                  ในปัจจุบันนี้เรื่องของการปลูกต้นไม้นั้นจัดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเองก็จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจกันอย่างที่สุดเพราะว่าการปลูกต้นไม้นั้นจะช่วยทำให้เราได้เจอกับสภาพแวดล้อมที่ดีๆยิ่งขึ้นด้วยนั้นเอง ในการปลูกต้นไม้นั้นถ้าหากเรามีพื้นที่หรือบริเวณบ้านที่สามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้แล้วนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีกับเราเองอย่างที่สุด

              เรื่องของการปลูกต้นไม้นั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการปลูกต้นไม้จะช่วยทำให้เราได้เจอกับอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็จะทำให้เรานั้นได้รับแต่อากาศที่สูดไปแล้วมีความสดชื่นได้เป็นอย่างดีเลย สิ่งเหล่านี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สำคัญกับเราเองอย่างที่สุดด้วย

              ในเรื่องของการปลูกต้นไม้นั้นก็เพื่อเพิ่มบรรยากาศที่ดีๆแล้วก็เพิ่มสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นมาได้ เราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามไปเลยกับเรื่องของต้นไม้เพราะว่าการปลูกต้นไม้นั้นจะช่วยอนุรักษ์ในสิ่งแวดล้อมของเราได้อย่างดีด้วย สิ่งต่างๆนี้จัดว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าหากเรารู้จักที่จะปลูกต้นไม้แล้วนั้นก็จะช่วยทำให้เรามีอากาศที่ดีๆไร้มลพิษอีกด้วย

              ทุกๆอย่างจึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยเพราะถ้าหากเราให้ความสนใจกับเรื่องนี้นั้นก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นมีความสดใสและลดมลพิษลดฝุ่นได้ ถึงแม้ว่าวันหนึ่งจะมีฝุ่นมากแค่ไหนแต่ถ้ามีต้นไม้ในการปกคลุมนั้นก็จะยิ่งช่วยทำให้เราไม่กระทบกับฝุ่นได้โดยตรงนั้นเอง

              ทุกๆอย่างในตอนนี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเองก็จึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามไปเลยเพราะว่าการปลูกต้นไม้นั้นจะช่วยทำให้เราได้มีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักที่จะรักในสิ่งแวดล้อมรักในธรรมชาติที่มากขึ้นด้วยกัน ถ้าหากเราเป็นคนที่ให้ความสนใจแล้วนั้น เราก็จะอยู่ในสภาพแวดล้อมกับธรรมชาติที่มีความสุขด้วย

              สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าธรรมชาตินั้นสามารถที่จะช่วยทำให้เราได้มีอากาศที่ดีๆในการหายใจด้วย ทุกๆเรื่องราวนั้นจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญกับเราเองอย่างที่สุด เรื่องเหล่านี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้มีสภาพแวดล้อมและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วย ถ้าหากเรารู้จักที่จะให้ความสนใจแล้วก็จะยิ่งทำให้เราได้พบกับธรรมชาติที่ดีแล้วก็หายใจได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย

การปลูกต้นไม้เพื่อลดความร้อน

การปลูกต้นไม้ช่วยลดโลกร้อน

              ในปัจจุบันนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นจัดว่าเป็นเรื่องหลักที่สำคัญอย่างมากที่สุดที่เราเองก็ควรที่จะให้ความสนใจเนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวอย่างที่สุดด้วย เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยเพราะสิ่งแวดล้อมจะช่วยทำให้เรานั้นได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ได้ไม่ยากเลย

              ทุกๆอย่างในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องให้ความสำคัญเพราะสิ่งแวดล้อมจะช่วยทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเลย เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสำคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดด้วย ทุกๆอย่างเราสามารถที่จะร่วมใจกันเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นมาได้

              เราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการรักษ์โลกได้โดยการปลูกต้นไม้เพื่อลดความร้อนอันนี้จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีแล้วก็สำคัญกับเราเองอย่างที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้จัดว่าเราสามารถที่จะร่วมกันรักษ์โลกได้โดยการปลูกต้นไม้ภายในบ้านหรือที่ที่สามารถปลูกได้เพื่อช่วยกันลดโลกร้อนได้ด้วย

              เรื่องของการปลูกต้นไม้นั้นเป็นเรื่องที่ดีถ้าหากเราปลูกต้นไม้แล้วนั้นก็จะยิ่งทำให้สุขภาพของเรานั้นเป็นเรื่องที่ดียิ่งขึ้นด้วย เพราะว่าเราเองก็จะได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์นั้นเข้าสู่ร่างกายได้เป็นอย่างดีที่สุดด้วย  การที่เราปลูกต้นไม้นั้นเราสามารถที่จะเลือกปลูกได้หลายอย่างตามที่เราชอบเลยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ช่วยลดความร้อนหรือต้นไม้ที่ช่วยดูดซับสารพิษอันนี้จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญกับเราเองอย่างที่สุด

              หากเรามองเห็นความสนใจและความสำคัญนั้นก็จัดว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งเพราะว่าเราก็จะได้มีโลกที่สดใสและไม่เป็นพิษต่อธรรมชาติร่างกายด้วย เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญอย่างที่สุดกับเรื่องของการปลูกต้นไม้ด้วยเพราะสิ่งแวดล้อมนั้นจะช่วยฟื้นฟูให้เรานั้นได้มีแรงและมีพลังอย่างที่สุดเลย

              เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนก็ควรที่จะหันกลับมาใส่ใจให้มากๆเพราะถ้าหากเราใส่ใจไปแล้วนั้นสิ่งแวดล้อมก็จะช่วยทำให้เราได้มีอากาศที่ดีๆได้หายใจด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้จัดว่าเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอีกด้วยเพราะถ้าเราไม่รู้จักที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วนั้นก็อาจจะทำให้เกิดภาวะฝุ่นละอองที่ตอนนี้ก็เป็นอยู่อีกด้วย

              สิ่งเหล่านี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้มากๆด้วยเพราะจะช่วยทำให้เราได้มีอากาศบริสุทธิ์ในการหายใจด้วย