Chiller

การจำเป็น ในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เพื่อคุณภาพของโรงงานที่ดี

โรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีการควบคุมหลากหลายปัจจัยอย่างมาก เนืองด้วยในการผลิต และ เรื่องอื่น ๆ นั้น ทำให้ภายในอุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีการควบคุมปัจจัยที่หลากหลายอย่างมาก เพื่อให้มีมาตรฐานอย่างมากดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าภายในอุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีการควบคุมปัจจัยใดบ้างเพื่อให้คุณภาพที่ดีของโรงงาน มาลองดูกันดีกว่านะครับว่าจะต้องมีการคสบคุมในเรื่องอะไรบ้าง

ควบคุมอุณหภูมิ

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิ ภายในอุตสาหกรรมนั้นจะมีการควบคุมอุณหภูมิไว้อย่างมีมาตรฐานนั้นก็เพราะว่าหากว่ามีอุณหภูมิที่ไม่มีมาตรฐานนั้นอาจจะทำให้การผลิตต่าง ๆ หรือการจัดเก็บนั้นมีปัญหาได้ดังนั้นในการจัดเก็บ และ การผลิตนั้นทางโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีการเลือกใช้ตัวควบคุณอุณหภูมิไว้เกือบจะทุกพื้นที่  เพื่อให้ทุก ๆ พื้นที่นั้นมีมาตรฐานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ดี

ควบคุมฝุ่น และ อากาศ

อีกหนึ่งการควบคุมที่มีมาตรฐานอน่างมากภายในอุตสาหกรรมนั้นคือในเรื่องของ กมารควบคุมอุณหภูมิ และ อากาศ และ ฝุ่น  นั้นก็เพราะว่าภายในอุตสาหกรรมนั้นอาจจะมีฝุ่นตามอากาศได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นภายในอุตสาหกรรมนั้นจะมีการควบคุมฝุ่นต่าง ๆ ด้วย Chiller เพื่อป้องกันฝุ่นมากเกินไปในอากาศ  โดยการป้องกันฝุ่นนอกจากข้อดีในเรื่องของ “การที่พนักงานจะปลอดภัยแล้ว” ยังมีในเรื่องของเครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย และ ทำให้อายุของเครื่องจักรนั้นมีอายุยืนยาวขึ้นมากด้วยเช่นกัน

ควบคุมความชื้น

ความชื้นนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ในสิ่งที่สำคัญอย่างมากภายในอุตสาหกรรม โดยการควบคุมความชื้นนั้นจะช่วยให้ภายในอุตสาหกรรมนั้นไม่มีน้ำในอากาศที่มากจนเกินไป จะทำให้เกิดความเสียหายได้ง่ายดังนั้นภายในอุตสาหกรรมนั้นจึงมีการควบคุมความชื้นด้วยการควบคุมความชื้นคล้ายๆ กับการควบคุมฝุ่นได้ด้วย Chiller นั้นเอง  โดยความชื้นนั้นมีผลต่อการผลิต รวมถึงคุณภาพด้วยยเช่นกัน และนอกจากนั้นยังมีในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยว้ของอีกมใกมายที่จะทำให้ภายในอุตสาหกรรมนั้นต้องควบคุมความชื้นไว้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

การควบคุมความดัน

บางครั้งความดันนั้นส่งผลตอหลายปัจจัยอย่ามากจนเกินไปจึงทำให้ปัจจุบันนั้นจะมีการควบคุมในเรื่องขความดันด้วยเช่นกัน นั้นก็เพื่อป้องกันอุบัติเหตต่าง ๆ ได้ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นการป้องกันไว้ก่อนจึงเป็นเรื่องที่ดีกว่า เพราะว่าจะช่วยให้ป้องกันได้ทั้งอุบัติเหตุจากเรื่องไม่คาดฝัน และ จะช่วยความดันไม่มากเกินไป ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ได้ด้วยเช่นกัน

ควบคุมความสะอาด

อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของ “ความสะอาด” เองก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน จึงมีมาตรการโรงเรียน และ ศูนย์รัชกาลมากมายที่กำหนดในเรื่องของความสะอาด ซึ่งนั้นก็เพราะว่าจะมองแล้วรู้สึกเป็นมิตรที่มากกว่า ดังนั้นการทำความสะอาดในพื้นที่ต่าง ๆ นั้นเป็นเรือง “เริ่มต้น”  ของรักษาคุณภาพต่าง ๆ ได้ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นการรักษาความสะอาดนั้นนอกจากจะช่วยในเรื่องของ “สุขภาพของพนักงานแล้ว ยังช่วยในเรื่องของ โรคระบาดที่น้อยลง”ได้ด้วยเช่นกัน

ดังนั้นจะเห็นว่าภายในอุตสาหกรรมนั้นจะมีการรักษา และ ความจำเป็นที่หลากหลายอย่างมากที่เรานั้นไม่ควรมองข้าม เพราะว่าจะช่วยเราได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความสะอาด รวมถึง เรื่องของฝุ่น และ  ความดัน ดังน้นจะมองว่าภายในอุตสาหกรรมนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการผลิตนะครับ ยังมีเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นปัจจัยอย่างมากเลยนะครับ  ที่จะช่วยให้ภายในอุตสาหกรรมนั่นมีมาตรฐานมากขึ้นอย่างมากนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.