พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานธรรมชาติตามแบบฉบับพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด ณ ปัจจุบัน สามารถนำมาใช้สร้างพลังงานกระแสไฟฟ้าได้ แต่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้อุปกรณ์การเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เรียกว่า แผงโซล่าเซลล์ ปัจจุบันเทรนและความนิยมในการนำพลังงานที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดในธรรมชาตินั้นมาเป็นต้นกำเนิดและแหล่งพลังงานที่สำคัญในการสร้างกระแสไฟฟ้าให้แก่มนุษย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เกือบจะทุกด้านของการดำรงชีวิตของมนุษย์เลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือพลังงานแสงสว่างที่มอบให้แก่มนุษย์ในยามค่ำคืน 

การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ 

กลไกสำคัญในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้านั้นก็คือการนำแผงโซล่าเซลล์ไปรองรับแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันหรือตอนที่มีแสงแดด จากนั้นพลังงานก็จะถูกนำไปเก็บไว้ที่แบตเตอร์รี่พลังงานสูงเพื่อสะสมและรวบรวมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ยังส่วนต่าง ๆ ภายในตัวอาคารได้ เช่น การให้ความเย็นแก่ตู้เย็น การให้ความร้อนในการอุ่นอาหารในไมโครเวฟ การนำไปสร้างแสงสว่างให้แก่หลอดไฟหรือแม้แต่การเป็นแหล่งพลังงานหลักในการที่จะทำให้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ได้เกิดการทำงานขึ้นได้ เช่น พัดลม ทีวี โทรศัพท์มือถือต่าง ๆ เป็นต้น กระบวนการเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเราขาดเซลล์พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์  

แผงวงจรโซล่าเซลล์มักจะสร้างพลังงานได้จากกระบวนการที่เซลล์พลังงานโซล่าเซลล์ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้อะตอมนั้นเกิดการแลกเปลี่ยนพลังงานกัน จนทำให้พลังงานของเซลล์เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ซึ่งอิเล็กตรอนนี้นี่เองจะถูกเก็บสะสมไว้ที่ตัวเก็บประจุ เพื่อกักเก็บและสร้างพลังงานไฟฟ้าผ่านตัวอินเวอร์เตอร์หรือหม้อแปลงนั่นเอง โดยพลังงานแสงอาทิตย์นี้เป็นพลังงานสะอาด กล่าวได้คือ เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าที่ไม่สามารถสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมได้เลย ถึงแม้ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป เซลล์แสงอาทิตย์ในแผงโซล่าเซลล์จะมีวันเสื่อมอายุแล้วกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ แต่รับรองได้ว่าในขณะที่ทำการสร้างกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นี้ถือได้ว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเอง 

ข้อได้เปรียบของพลังงานแสงอาทิตย์นี้ก็คือเรื่องของการที่สามารถนำพลังงานตรงนี้ไปใช้ได้อย่างไม่จำกัด เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มาจากธรรมชาติ กล่าวคือมาจากดวงอาทิตย์นั่นเอง ซึ่งดวงอาทิตย์นี้ก็จะยังคงให้แสงสว่างและปลดปล่อยพลังงานออกมาได้อย่างอีกยาวนานแสนนาน โดยข้อจำกัดของโซล่าเซลล์ที่จะนำมาใช้สร้างกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นก็คือในเรื่องของปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ได้นั้นค่อนข้างที่จะมีน้อยและได้ไม่เท่ากันในแต่ละวัน เนื่องจากในทุก ๆ วันนั้นสภาพอากาศก็ไม่เหมือนกันทุกวันนั่นเอง อีกทั้งยังมีราคาที่ค่อนข้างแพง แต่เมื่อเทียบกับผลลัพธ์และการรักโลกนั้นถือว่าคะแนนเต็มสิบไม่มีหักเลย