พลังงานทดแทน

ทำความรู้จักกับพลังงานทดแทน

พลังงานถือได้ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ ยกตัวอย่างเช่น พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ พลังงานน้ำก็มีความสำคัญต่อการเป็นอยู่ของต้นไม้ ป่าไม้ รวมไปถึงสัตว์ด้วยเช่นกัน ฯลฯ และแน่นอนว่าพลังงานนั้นเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สักวันหนึ่งก็จะต้องหมดไป ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีการคิดค้นพลังงานทดแทนแห่งโลกยุคสมัยใหม่ต่าง ๆ เข้ามาใช้เพื่อช่วยเสริมพลังงานหลักให้สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ โดยพลังงานทดแทนคือพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด หรือนำมาใช้ได้อย่างไม่มีจำกัด เมื่อทราบแล้วว่าพลังงานทดแทนคืออะไร ก็ต้องมาดูกันต่อว่าในพลังงานทดแทนนั้นมีอะไรบ้าง

จำแนกประเภทของพลังงานทดแทน

อย่างที่เรารู้กันว่าพลังงานทดแทนคือพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้น เราก็สามารถจำแนกหรือแยกประเภทของพลังงานทดแทนออกได้เป็น 2 ด้วยกันดังต่อไปนี้

  • ประเภทแรกของพลังงานทดแทนคือ พลังงานทดแทนที่มาจากแหล่งธรรมชาติที่สามารถใช้แล้วหมดไปได้ นั่นหมายความว่าพลังงานทดแทนเหล่านี้ถูกนำมาจากแหล่งธรรมชาติที่สามารถหมดไปได้ในอนาคต หรือเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดนั่นเอง โดยพลังงานทดแทนประเภทนี้ได้แก่ ถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ และน้ำมัน เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าสักวันหนึ่งพลังงานเหล่านี้ก็จะหมดไป
  • ประเภทที่สองคือพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ หรือหลายคนอาจจะเรียกว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนก็ได้ โดยพลังงานหมุนเวียนนี้จะเป็นพลังงานธรรมชาติที่ใช้ได้อย่างไม่มีจำกัด สามารถนำมาใช้และหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้อีก โดยพลังงานที่ว่านี้ได้แก่ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ โดยพลังงานที่ได้กล่าวไปนั้นเป็นพลังงานที่มีอยู่รอบตัวเราและมีจำนวนไม่จำกัดทำให้เราสามารถนำมาใช้และหมุนเวียนใช้ใหม่ได้เรื่อย ๆ ดังนั้นพลังงานทดแทนประเภทนี้จึงเป็นที่นิยมกันอย่างมาก เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

พลังงานทดแทนถือได้ว่าเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าพลังงานหลัก แน่นอนว่าหากวันใดพลังงานหลักได้หมดไป เราก็ต้องใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนเหล่านี้ ซึ่งในอุตสากรรมบางแห่งก็ได้เริ่มมีการนำพลังงานทดแทนเข้ามาใช้บ้างแล้ว เพื่อช่วยประหยัดพลังงานหลัก ประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยรักษาโลกให้สมบูรณ์ได้ดีอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.